En levande landsbygd

Då jag när detta publiceras är uppe i Norrland och fiskar tänkte jag att det skulle passa med ett inlägg om vår svenska landsbygd. Den ligger nämligen mig varmt om hjärtat.

Hursomhelst, detta är min fråga, varför i hela världen bryr sig inte våra politiker om vår landsbygd? Man förväntar sig att något som heter miljöpartiet ska göra det, men i deras partiprogram där det finns ett avsnitt om jordbruk, skogsbruk och fiske står följande:

”Jordbruket, skogsbruket och fisket är mycket betydelsefulla näringar i Sverige. De behövs för att på ett hållbart sätt försörja oss med livsmedel och är viktiga för en god ekonomi och en levande landsbygd. Därför måste de tas tillvara så att de kan vara till glädje och nytta för människor i dag och för kommande generationer. Miljöpartiet anser att EU:s gemensamma jordbrukspolitik ska inriktas på att skydda och främja småskalighet, biologisk mångfald och miljöhänsyn.

[….]

Sverige ska ha ett livskraftigt jordbruk i hela landet med god konkurrenskraft. Uppfyllande av miljökvalitetsmålen och hänsynstagande till djurens behov ska stå i fokus och produktionen ska bidra till en hög självförsörjningsgrad på baslivsmedel och foder.”

Nu hör det till saken att vår självförsörjningsgrad på livsmedel redan är rätt skakig, är det någon som tror att det blir bättre av att vi bara satsar på småskaliga jordbruk? Är det någon som tror det blir lättare att producera livsmedel i Sverige, och därmed slippa dyra transporter, genom att ha världens hårdaste djurskyddsregler, ett väldigt högt skattetryck på jordbruket (bensin, arbetskraft etc) och en massa varg som spring omkring orsakar extra kostnader?

Miljöpartiet fortsätter:

”Detta ska göras genom såväl lagstiftning, ekonomiska styrmedel och kunskapsuppbyggnad. Det är inte rimligt att de svenska kraven för miljön, klimatet och god djurhållning slår ut svenskt jordbruk och i stället gynnar jordbruk där miljökraven är lägre och djuren behandlas sämre. Därför vill vi utjämna konkurrensen genom att upphandla lokalproducerat till offentliga kök, genom tydlig ursprungsmärkning och genom ekonomiska styrmedel som missgynnar livsmedel som tillverkats under sämre villkor än vi tillåter i Sverige.”

Man erkänner alltså rakt av att vi har så höga krav och höga skatter att svenska jordbruk inte kan konkurrera. Då ska vi alltså införa tullar eller något dylikt, vilket vi inte kan mot EU-länder så länge vi är med i EU. Vi ska alltså helt sonika låta vårt jordbruk bli utkonkurrerat tills miljöpartiet antingen tagit över hela EU och infört samma regler där eller tills vi lämnat organisationen?

Sen fortsätter MP:

”Miljöpartiet ser positivt på denna utveckling och verkar för en övergång till ett ekologiskt och kretsloppsanpassat jordbruk. Övergången till ekologisk odling ska stöttas genom jordbruksstödens utformning, regelverk för offentlig upphandling och genom lagstiftning.”

Newsflash: Du kan inte ha ett land med världens mest omfattande naturskyddsregler, höga bensinpriser, lång vinter, höga skatter och mestadels ekologiskt jordbruk om du samtidigt vill att landet ska vara skapligt självförsörjande på mat och ha ett ekonomiskt fungerande jordbruk.

Vill vi ha en levande landsbygd måste det också gå att tjäna pengar på att driva jordbruk, finnas möjligheter till rimliga transportkostnader i form av någorlunda sansade bensinpriser och vi måste dessutom se till att Stockholmspolitiker får mindre att säga till om ute på landsbygden. Låt vargfrågan bestämmas lokalt, helst på kommunnivå, sänk skatterna på bensin och arbete och låt svenska bönder och naturbrukare ägna sig åt vad de är bra på istället för pappersarbete och regelkrånglande. Det är så vi får en levande landsbygd, inte genom att tjafsa om klimatförändringar och skriva rapporter i Stockholm och Bryssel.

 

 

Annonser

2 thoughts on “En levande landsbygd

  1. Trevligt skrivet! Men bensinpriser skall kanske ändras till diesel som är mer aktuellt för traktorer och lastbilar eller mer generellt drivmedel.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s