Back to basics för Folkpartiet, kräver språktest för femtioelfte gången

Folkpartiet gjorde dåligt ifrån sig i  Sifo-mätningen för januari och följde upp det med att i nästa mätning hamna under riksdagsspärren, med viss marginal. Detta kan tolkas som ett tecken på att förnyelse behövs, vilket också LUF:s Linda Nordlund gjort när hon skrev en rätt bra artikel om det hela för en vecka sedan. Hon konstaterade bland annat:

”Med utspel är det i bästa fall som med barns pysselböcker, där de genom att knyta samman dussintals små prickar får den större bilden att framträda. Men i Folkpartiets fall var det, även för oss med insyn, omöjligt att se hur ordningsomdömen, pappamånader, återinförd värnplikt och ja till euron kunde kopplas ihop till en större vision för Sverige. Ännu mindre en frihetlig sådan.”

Att faktiskt förnya sig och flörta med att bli liberaler igen (om de nu någonsin varit det) hade dock inte varit partiets modus operandi varför Björklund och ett par andra folkpartister idag på DN Debatt istället genomförde en folkpartistisk klassiker. De har återigen lanserat krav på språktest!

Som förslag, utan kontext, är det hela faktiskt en ovanligt sansad idé för att komma ifrån folkpartiet. Den innehåller inget direkt stötande, det går att argumentera för att inget i texten strider mot grundläggande liberala principer och saknar mer spektakulära exempel på logisk gymnastik. Bra start, med andra ord. De lyckas till och med hitta lite självkritik:

”Vi har varit för dåliga på att underlätta för utrikes födda att komma i arbete – det tar fortfarande alldeles för lång tid. Trösklarna in på arbetsmarknaden är för höga. Det driver fram utanförskap. Den som inte har jobb tvingas att leva på bidrag. Det innebär ofta att man hamnar i ett utanförskapsområde där andelen nyanlända invandrare är hög, med arbetslöshet och bidragsberoende och låga skolresultat. Jobb är avgörande för människors frihet.”

Att som det parti som innehaft integrationsministerposten de åtta senaste åren erkänna att integrationen misslyckats är faktiskt stort. Anyway, här kommer elefanten i rummet. Folkpartiet har föreslagit språktest som lösning på integrationsproblematik så ofta att folk tappat räkningen. Här är mitt, med all säkerhet bristfälliga, försök att sammanställa en tidslinje:

2002: Folkpartiet släpper en rapport om språktest och går framåt i opinionen. De får faktiskt sin högsta opinionssiffra på fyra år. Det enda negativa är att Dansk folkeparti ger beröm till förslaget.

2003: Folkpartiet vill inte släppa ett vinnande koncept och släpper en ny rapport. Denna möts dock av motgångar då flera forskare (däribland en av dem vars forskning de använt) påpekar att de använt forskningen fel, dragit fel slutsatser och både Svenska språknämnden samt övriga riksdagspartier sågar rapporten.

2005: Språktestet får mothugg då LUF tar avstånd från det hela.

2006: Språktestet lanseras för tredje gången, Leijonborg gör språktest i Aftonbladet och skämtar efter resultatet om att söka medborgarskap i Norge. Varken övriga allianspartier eller blivande integrationsminister Erik Ullenhag vill dock veta av språktestet.

2008: Folkpartiet förnyar sig och nöjer sig med att lägga förslag om att alla invandrare ska gå på medborgarkurs, förslaget slängs dock ut redan 2009 då de annars riskerar att bli förknippade med SD.

2010: Gulan Avci och Nina Larsson, båda riksdagsledamöter, försvarar språktest på brännpunkt. De känner sig nödgade att bemöta kritiken om grumliga vatten med en retorisk figur innehållande ”den klaraste bergsjö” och bemöter övrig kritik som följer:

”Vad är det då som är så kontroversiellt med krav på språktest för medborgarskap? Jo, antagligen handlar det om att många tror att det krävs medborgarskap för att få bo i Sverige. Det gör det inte.”

Den klassiska ”om du inte håller med oss har du antagligen inte fattat vad vi pratat om”, med andra ord. Noterbart är att detta argument används åtta år efter att språktestet lanserades för första gången.

2012: Folkpartiet lanserar för fjärde gången kraven på språktest. Detta lagom till tioårsjubileet av det ursprungliga förslaget och efter sex år med en folkpartist som integrationsminister.

När folkpartiet nu 2015 lanserar språktestet sker det alltså för femte gången. Vem sa att borgare inte gillar återvinning?

Annonser

Är FI rädda för massinvandring?

FI:s EU-parlamentariker Soraya Post ställde för någon vecka sedan, tillsammans med ett gäng andra parlamentariker, ett par frågor om asylsökande i parlamentet. Den som stack ut var följande:

”What actions does it intend to take to relieve the Member States that form part of the external borders of the EU from the massive influx of asylum-seekers, also in line with the UNHCR pledges?”

Soraya Post, oroar sig alltså för den massiva asylströmmen till Grekland. Att tala om massiva mängder asylsökanden i Grekland är dock lite tveksamt, de senaste siffrorna jag kunde snabbgoogla fram tyder på att Sverige tar emot ungefär 8 gånger så många asylsökanden som Grekland per capita.

Detta ska ses i ljuset va att FI redan varit ute i media och anklagat människor som snackat om massinvandring för rasism.

Någon som fortfarande tar FI på allvar?

De viktigaste texterna inför valet

Utifrån det faktum att den här bloggen har läsare, och dessutom verkar få mer läsare när jag skriver långa och småtunga texter med mycket statistik och dylikt, så utgår jag ifrån att det finns en efterfrågan på långa, genomtänkta inlägg med mer eller mindre frihetlig vinkling. Utifrån detta tänkte jag inför valet sammanställa de absolut bästa texterna jag läst under året och posta dem här. Utan inbördes ordning följer därför de tio bästa texterna jag hittat inför valet:

 

Några av de som skrivit ovan har medlemskap i eller tydlig koppling till Liberala partiet, de flesta har mig veterligen inte det. En uppdaterad lista kommer antagligen att komma ut en vecka eller två innan valet.

 

Årets dummaste myndighetsbeslut?

Året är inte ens halvvägs och redan har vi en stark utmanare till årets dummaste myndighetsbeslut. Det handlar, föga förvånande, om ett utvisningsbeslut. Rubriken på artikeln jag länkade ovan, ”Kvinna utvisas – hade haft för många jobb”, säger faktiskt det mesta.

”– Det står inte att man ska ha haft anställning, utan att man ska ha haft en anställning, säger Arvid Hessén, rådman på Migrationsdomstolen.”

Nu är säkert den gode Hessén en bättre jurist än mig och vi får då utgå ifrån att hans bedömning inte är helt sinnessjuk. En snabb titt på utlänningslagens 6:e kapitel visar vari problemet ligger:

6 kap. 1§ Utlänningslagen: ”Arbetstillstånd ska ges för viss tid. Det får avse ett visst slag av arbete och förenas med de övriga villkor som behövs”

Resten av kapitlet räknar upp under vilka omständigheter någon får arbetstillstånd. Det vettiga borde istället vara att göra om lagen så att prövningen utgår ifrån att alla människor som vill komma hit, kan försörja sig själva och är generösa nog att betala halva sin inkomst i skatt till staten borde få komma hit och göra det. De borde, med våra skattesatser, till och med få ett rejält pimpat tack-kort när de kommer över gränsen. Om de kan försörja sig själva, vem sjutton bryr sig då om vad de jobbar med, till vilka villkor det gör det eller vem arbetsgivaren är?

Om någon kommer hit och grovt missköter sig, begår våldsbrott och dylikt bör vederbörande kastas ut med huvudet före, men att slänga ut någon för att vederbörande jobbar för fel arbetsgivare är helt absurt.

Invandringsdebatten

Jag tycker det är tråkigt att SD växer i vartenda val. Vad jag tycker är rent utsagt korkat är att den grupp som bidrar mest till deras framgångar är våra så kallade ”Anti-rasister”. SD är generellt sett inte ett särskilt sympatiskt parti, järnrör, uttalanden om att kasta ut invandrare och en syn lite allt möjligt som är minst sagt konstig är liksom ingen svärmorsdröm. Lägg därtill att den enda anständigt kända SD-politikern som inte blivit känd i och med någon form av osmaklig skandal är deras partiledare och du har inte direkt ett recept för succé. Herr Åkesson verkar i och för sig vara en ganska skicklig politiker, men inte ens han är särskilt karismatisk.

Det enda partiet har i politisk väg som framstår som det skulle kunna attrahera väljare är kritik av vårt system för invandring samt deras krav på att gå ur EU. Att gå ur EU är något som lockar röster lite överallt, och med tanke på att moderaterna verkar ha tänkt flytta huvudstaden till Bryssel och samtliga borgerliga partier har framstått som oerhört positiva till EU och dess makt så ger det naturligtvis en del. SD har dock inte tagit upp frågan så mycket annat än i EU-valet varför den inte kan förklara allt. Rimligen beror deras framgång i stor utsträckning på deras invandringspolitik. SD:s tema när de pratar invandring brukar vara ett av att vi ska ha mindre invandring, att vissa typer av invandring är skadlig och att det är bättre att hjälpa flyktingar i eller omkring deras hemländer än här. Detta låter vid första anblicken som rimliga ståndpunkter givet antagandet att invandring kostar en massa pengar och skulle behöva ett riktigt bemötande. Istället får vi oftast något av följande.

  • ”SD är rasister!”
  • ”SD bryr sig inte om människor”
  • ”Invandringen kostar inte alls pengar”

För det mesta kommer de två första sorternas ”argument” (och då använder jag en oerhört lös definition av termen ”argument”) ifrån vänsterhåll och den sistnämnda ifrån liberaler. De två första argumenten lider av problemet att de är personangrepp snarare än riktiga argument, vilket sällan övertygad någon alls. Det sistnämnda argumentet är bättre, men har även det vissa svårigheter. Det kanske största problemet är att även om stora delar av invandringen är positiv, vilket nog de flesta människor måste erkänna, så behöver man vara mer än lovligt lättlurad innan det går att köper att det inte är svindyrt när Migrationsverket måste köpa hotellnätter eftersom de inte har tillräckligt med asylboenden. Kort sagt, även om argumentet i övrigt skulle vara sunt funkar det inte så länge Migrationsverket inte gör ett bättre jobb. Utöver detta har argumentet ytterligare ett stort problem. Detta är att även om invandringen som helhet är positiv för samhället så är det svårare att dels visa och dels övertyga människor om att flyktinginvandring skulle vara en ekonomisk vinst för samhället. Och även om du mot förmodan lyckas visa detta så får du ändå problemen med arbetslöshet hos invandrare upptryckt i ansiktet. ”Borde vi inte ge jobb och åt människor som redan är här innan vi tar hit nya”, brukar det heta. Oavsett om invandringen som helhet är bra för samhället eller inte kommer du inte att vinna en debatt genom att hävda att ”vi lever i den bästa av världar” eller att det inte finns stora problem med invandringspolitiken. Ett mycket bättre sätt vore istället att hitta lösningar på problemet istället för att hävda att det inte finns något problem. Enligt OECD är tillför människor som migrerat mer i betalda skatter och ”social contributions” än de får i bidrag, arbetskraftsinvandrare är den sortens invandrare som bidrar mest och huruvida de får en anställning är den viktigaste faktorn för om en invandrare kommer att bidra positivt till landet han kommit till. Vidare ger invandring en rad andra fördelar , främst att den ökar andelen människor i arbetsför ålder. Samtidigt konstateras det att migration under de senaste 50 åren sällan bidragit till att ge varken ökad eller minskad tillväxt i någon större utsträckning i OECD-länder. Det konstateras att endast i länder med en stor andel gamla migranter är invandringen någon större börda och endast i ett fåtal länder har invandringen haft någon större positiv nettoeffekt. Mitt förslag på debattlinje skulle, utifrån detta, vara följande:

”Ja, invandring är mycket viktigt för samhället, massor av invandrare bidrar ofantligt mycket till att göra Sverige bättre och i vilket fall som helst behöver vi invandring för att motverka det faktum att vår befolkning bli äldre och äldre. Det finns även stora problem med invandringen, den är ofta dåligt skött och de som kommer hit har ibland väldigt svårt att få jobb. Det är därför viktigt att det ställs större krav på att Migrationsverket sköter sitt jobb, att vi reformerar vår arbetsmarknad så att invandrare lättare kan få jobb och integreras i samhället och framförallt bör arbetskraftsinvandring utgöra en större andel av den totala invandringen eftersom all vettig forskning såväl som sunt förnuft visar att den bidrar mest positivt till samhället. Vi behöver invandringen, och den behöver faktiskt inte kosta en massa pengar.”

Alexandra Gester skriver om invandring

Liberala partiet har ibland blivit kritiserade för att vi inte har så många kvinnor på ledande poster.  Jag ser tecken på att det kommer att bli bättre efterhand i och med att fler och fler kvinnor engagerar sig i partiet. Alexandra Gester står redan nu med på vår lista till EU-valet och skrev för några dagar sedan en mycket bra debattartikel på nyheter24. Jag rekommenderar den varmt. Alexandra har även en blogg, ta en titt på den om ni är intresserade.

 

Angående könsfördelningen sprids det nu på facebook att det enda större partiet med mer ojämn fördelning är Liberala partiet är…. Feministiskt initiativ.

Det här med invandring

Jag var alltid något av ett fan av Hans Palmstiernas blogg och tenderar till att läsa hans inlägg på mises.se när jag råkar se dem. Han skrev senast om invandring och mer specifikt liberalers syn på den. Den centrala tesen i det han skriver kan nog sägas vara följande:

“Det är populärt, särskilt bland social-liberala, att hävda att man kan förtrycka någon genom att inte göra något överhuvudtaget. Vad gäller specifikt invandringspolitiken så anses det vara en kränkning av 6 miljarder människors rättigheter att de inte har rätt till svenska social-bidrag. Vi håller inte med. Vi skulle aldrig någonsin få för oss att säga att folk från andra länder inte får slå sig ned inom Sveriges gränser. Men vi kommer likaledes aldrig någonsin stödja en politik som leder till att mer av skatteslavarnas pengar skall betalas ut för att antalet välfärdskonsumenter ökar. “

Det där kan vara rimligt. Är man, vilket liberaler är, emot idén att staten snarare än civilsamhället i allmänhet ska ansvara för att ta hand om utsatta människor och hjälpa medmänniskor i svåra situationer är det också rimligt att anse att välfärdsstaten ska omfatta så få människor som möjligt. Samtidigt är detta i sig inte ett tillräckligt argument för att stänga gränser. Det finns helt enkelt inga goda skäl att inte låta människor kommer till Sverige om de vill komma hit och leva fredliga liv där de försörjer sig själva och på många sätt bidrar till att göra landet bättre. Utifrån detta finns det ett par saker som kan konstateras.

1. Alla människor som vill komma hit och kan försörja sig själva på laglig väg bör få göra det.
2. Alla människor som vill komma hit och kan bli försörjda av sin familj eller vänner bör också få göra det.
3. Det måste finnas en spärr som gör att människor inte kan komma hit och göra sådana val att de blir en belastning på välfärdsstaten snarare än en tillgång,

Detta betyder inledningsvis att alla former av arbetskraftsinvandring bör tillåtas rakt av, att människor som vill ha hit anhöriga och kan visa att de, utan statligt bidrag eller stöd, kan försörja dessa bör få göra det samt att vårt system för flyktingmottagning måste göras om från grunden.

I den mån vi ska ha flyktingmottagning, vilket det går att argumentera lite åt båda håll för, måste den grundläggande idén vara att alla som kommer hit och vill stanna kvar i Sverige inom en rätt kort tid, någon eller några månader, ska skaffa sig försörjning som inte är primärt bidragsbaserat. Främst arbete eller möjligen någon meningsfull utbildning. Svenska för invandrare skulle i fallen av att någon vill utbilda sig göras om till ett studieförberedande basår.

Många flyktingar kommer dock att ha stora svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden under nuvarande omständigheter. Detta löses bäst genom att avskaffa lagen om anställningsskydd, ta bort fackens juridiska privilegier och jämställa dessa med vilken intresseorganisation som helst och därmed se till att det blir lättare för företag att anställa och avskeda personal.

Det bör inte vara några problem att flytta till Sverige. Det ska däremot inte gå att komma hit med planen att leva på statliga bidrag.