Centerpartiet och dess hantering av brottslighet utomlands

Centerpartiet i Örebro har nyligen hamnat i blåsväder för att man vill hantera IS-terrorister som återvänder till staden genom att ge dem rehabilitering i form av terapi och jobbträning. Detta ungefär samtidigt som IS-terroristerna fått rubriker för sin vana att slänga homosexuella män från höga höjder som någon form av straff/underhållning och att de vill ha två hundra miljoner dollar i för att inte avrätta två kidnappade japaner. Detta kan tyckas vara osmakligt och det är lätt att fråga sig om politiker är riktigt kloka. Personligen har jag sedan länge konstaterat att de generellt sett inte är det. I det här fallet står finns det dock ytterligare något tokigt, nämligen att Centerkvinnorna sedan tidigare varit ute och spårat rejält i sin syn på utomlands brottslighet:

”Sexköpslagen har inneburit stora framsteg i arbetet mot prostitution och människohandel i Sverige. Nu är det dags för Sverige att värna om kvinnor i prostitution och människohandelsoffer i hela världen. Vi bör följa Norges exempel att kriminalisera medborgares sexköp utomlands.”

Förutom att detta är fel i sak, vilket jag gått igenom tidigare, öppnar detta intressanta möjligheter kring IS-terroristernas återvändande. Förutom att, enligt Amnesty, ägna sig åt etnisk rensning av historiska proportioner, kidnappa japaner och döda homosexuella genom ”kast med homosexuell från höga höjder” inför publik har nämligen IS-terroristerna även ägnat sig åt människohandel och slaveri för sexuella ändamål. Jag tar mig friheten att utgå ifrån att till och med Centerpartiet anser att tortyr, våldtäkt och sexuellt våld mot minderåriga till den grad att 12-åringar tar livet av sig för att slippa det hela är en större kränkning av kvinnors rättigheter än att någon frivilligt, mot betalning och under ordnade omständigheter, köper sex av en likaledes frivillig motpart. Framförallt ses detta inte som ett brott mot mänskligheten, vilket jag tycker att är en bra selling point.

Kan det då vara så att Centerpartiet i Örebro egentligen ville lagföra de återkommande IS-terroristerna för brott mot sexköpslagen men, då detta inte var möjligt på grund av att gällande lagstiftning följer allmänt vedertagna juridiska principer om jurisdiktion istället fick nöja sig med att ge dem kommunala rehabiliteringsjobb? Eller är det bara så att våra politiker som vanligt är hycklande skitstövlar?

Annonser

Rätten till sin egen kropp

Jag fick in en till debattartikel idag. Den handlar om rätten till sin egen kropp och vad det rent praktiskt betyder. Börjar få lite ordning på hur man skriver debattartiklar nu tycker jag, är riktigt nöjd med den. Såhär avslutas den:

Jag säger inte att du ska röka på, spela in porr, tatuera dig, sälja sex eller bli surrogatmoder, men jag säger att om du vill göra det så borde ingen politiker ha rätt att hindra dig. Det är din kropp, ditt ansvar och din frihet att ta konsekvenserna av ditt handlande. Varken politiker, släktingar eller någon annan har rätt att bestämma över den.

De viktigaste texterna inför valet

Utifrån det faktum att den här bloggen har läsare, och dessutom verkar få mer läsare när jag skriver långa och småtunga texter med mycket statistik och dylikt, så utgår jag ifrån att det finns en efterfrågan på långa, genomtänkta inlägg med mer eller mindre frihetlig vinkling. Utifrån detta tänkte jag inför valet sammanställa de absolut bästa texterna jag läst under året och posta dem här. Utan inbördes ordning följer därför de tio bästa texterna jag hittat inför valet:

 

Några av de som skrivit ovan har medlemskap i eller tydlig koppling till Liberala partiet, de flesta har mig veterligen inte det. En uppdaterad lista kommer antagligen att komma ut en vecka eller två innan valet.

 

Minskar sexköplagen verkligen människohandeln?

Via Motpol såg jag för några veckor sedan att ett stort antal kandidater till EU-parlamentet fått svara på frågan ”Anser du att prostitutionen ska avskaffas inom EU?”.

Olika kandidaters åsikter om prostitutionslagstiftning i EU

Här är ett urval av svaren:

Anna Maria Corazza Bildt: Ja. Jag engagerar mig i Europaparlamentet för att motverka prostitutionen, bekämpa trafficking och våld mot kvinnor och flickor. Sexköpslagen ahr haft avsedd effekt och utgör ett viktigt instrument för att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Cecilia Wikström (FP): Jag och mitt parti menar att köp av sexuella tjänster ska vara förbjudet. Den viktigaste insatsen långsiktigt är att få bort efterfrågan och en sexköpslag är då en viktig normbildande faktor.

Ellinor Eriksson (S): Ja! Prostitution hör inte hemma i ett jämställt samhälle. All typ av handel med människor, trafficking, är smutsig och drabbar främst kvinnor och barn.

Christofer Fjellner (M): Ja. Nya Moderaterna ser det som angeläget att motverka prostitutionen. Sexköpslagen har haft avsedd effekt och utgör ett viktigt instrument för att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Birgitta Sevefjord (V): Målet måste vara att avskaffa prostitutionen inte bara i EU utan överallt.

Gunnar Hökmark (M): Ja. Sexköpslagen har haft avsedd effekt och utgör ett av flera viktiga instrument för att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

 

Stämmer kandidaternas påståenden?

Utifrån detta vill jag titta på om kandidaternas påståenden faktiskt har någon kontakt med verkligheten. Cecilia Wikström hävdar att det långsiktiga målet är att få bort ”efterfrågan” och en sexköpslag är då en viktig normbildande faktor. Ellinor Eriksson (som jag tror jag gick på samma gymnasieskola som, trevlig tjej om jag kommer ihåg rätt) vill koppla ihop frivilliga sexköp med trafficking och andra hemskheter.

Vi börjar med det första påståendet. Efterfrågan måste rimligen syfta på efterfrågan på sexuella tjänster. Rimligen är den goda folkpartisten inte emot sex i allmänhet, när det inte sker mot monetär eller annan ersättning, utan endast emot köp av sexuella tjänster. Ett förbud mot något ökar kostnaden för att genomföra handlingen eller utnyttja en sådan tjänst. Dels socialt, kanske privatmoraliskt (många vill av princip inte begå brott) och även ekonomiskt då det finns en risk att åka fast och lida ekonomisk skada. Kort sagt, ett förbud gör det mindre attraktivt att köpa sexuella tjänster och mer attraktivt att på annat sätt uppfylla sitt behov av sexuella tjänster.

Om du inte får köpa något men ändå vill ha något finns det en rad olika sätt att få detta. Dels finns våld och bedrägeri, men jag tänker bortse ifrån dessa då jag dels inte tror att det för den överväldigande majoriteten av människor är så att de inte får ut något sexuellt nöje av att plåga någon och dels så finns inte Barney Stinson i verkligheten. Då återstår alltså att få sexuella tjänster på laglig väg, genom att helt enkelt vara en charmig jävel och dejta folk, att hitta en ersättningsvara eller att åka någonstans där köp av sexuella tjänster är lagliga. Noterbart är att alla inte är särskilt charmiga, och även om det tydligen finns kurser i sånt så är det för många en ganska omständlig väg. Vidare vill åtminstone en del politiker förbjuda en av ersättningsvarorna, porr, vilket gör det hela ännu svårare. Ett förbud mot köp av sexuella tjänster skulle alltså, precis som folkpartisten ifråga påstår, minska efterfrågan på köp av sexuella tjänster där säljaren frivilligt säljer tjänsten. Köp av sex från ett offer för trafficking är dock rimligen olagligt oavsett lagstiftning varför efterfrågan på sådant rimligen inte minskar, utan snarare ökar om alternativen blir dyrare. Jag hoppas att det inte är detta politiker är ute efter, det vore nämligen ganska osmakligt.

Har förbudet på frivillig prostitution någon inverkan på människohandeln och/eller handeln med sexuella tjänster?

Ellinor Eriksson från sossarna, Hökmark och Fjellner från Moderaterna samt en hög andra politiker vill hävda att sexköpslagen minskar problemen med människohandel. Ovan kom jag fram till att sexköpslagen snarast gör att det blir lättare för människohandlare att konkurrera om marknadsandelar med frivilliga sexsäljare vilket istället borde leda till att problemen med trafficking skulle öka i och med lagen.

Låt oss ta en titt på vad forskningen och empiri säger.

  • I Nya Zeeland ledde en avkriminalisering av sexhandel inte till någon ökning av antalet prostituerade. Den här artikeln beskriver hur situationen blivit bättre på flera olika sätt. ”Decriminalization of sex work creates many opportunities to head off exploitation, and is significant as an anti-trafficking tool – Immigration New Zealand continues to report that they have found no instances of sex trafficking in New Zealand, despite their determined forays into the migrant sector of the sex industry.” Vidare har avkriminaliseringen bidragit till att polisen ses som allierade till sexarbetare vilket minskar riskerna i yrket och i största allmänhet förbättrat säkerheten för sexarbetare, både i förhållande till kunder och till bordellägare.
  • I Tyskland har antalet offer för trafficking minskat sedan prostitution avkriminaliserades. Noterbart är att det fortfarande finns ganska stora problem med trafficking i Tyskland, så även om det blivit bättre är inte avkriminalisering ett omedelbart botemedel mot problemen.
  • I Norge pratas det om att avskaffa sexköpslagen eftersom gjort prostituerade kvinnor mer otrygga och att verksamheten blir underjordisk.
  • Amnesty International skrev nyligen följande på sin hemsida: ”The evidence also suggests that decriminalisation could be the best means to protect the rights of sex workers and ensure that these individuals receive adequate medical care, legal assistance and police protection.” På samma ställe slås fast att: ”Groups which support or are calling for the decriminalisation of sex work include the World Health Organization, UN Women, the Global Commission on HIV and the Law, the UN Special Rapporteur on the Right to Health, Canadian HIV/AIDS Legal Network, Human Rights Watch, the Kenya National Human Rights Commission, the Open Society Foundations, and the South African Commission on Gender Equality.”
  • Rose Alliance (Riksorganisationen för sex- och erotikarbetare) motsätter sig all kriminalisering av sexuella handlingar mot ersättning som sker mellan samtyckande, myndiga personer.
  • SOU 2010:49 ”Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999-2008” konstateras att ”Sedan förbudet infördes för drygt tio år sedan har den omfattande kriminella verksamhet som betecknas som människohandel, och som syftar till ekonomisk vinning genom att utnyttja människor, ofta för sexuell exploatering, ökat i omfattning och blivit ett allvarligt problem också i vårt land. Detta utgör i sig ett ytterligare skäl att intensifiera arbetet för att minska efterfrågan på sexuella tjänster. ” (s.57)
  • I samma SOU beskrivs sambandet mellan människohandel för sexuella ändamål och prostitution som att det finns en efterfrågan på människor att utnyttja, och i ursprungsländerna råder ofta fattigdom, ojämlikhet, kvinnoförtryck och rasism. (s.57) Min personliga reflektion är att efterfrågan på människor att utnyttja enligt all logik och rimlighet borde gå ned om samma tjänst istället erbjuds på frivillig och laglig basis varför uppmuntran av frivillig och seriös prostitution rimligen borde vara ett viktigt vapen i kampen mot människohandeln.

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att sexarbetarnas intresseorganisation och alla möjliga människorättsorganisationer är för en avkriminalisering, statens egen utredning konstaterar att människohandeln för sexuell exploatering ökat i omfattning och blivit ett allvarligt problem i Sverige sedan sexköpslagen infördes och att de länder som avkriminaliserat prostitution har sett förbättringar i situationen kring både människohandel och sexarbetares situation i övrigt.

Att jämföra frivilligt sexarbete med människohandel och slaveri är som att jämföra äpplen med dåligt underhållna kärnstridsspetsar. De är inte samma sak. Om något samband kan konstateras utifrån de rapporter jag länkat ovan så är det snarast att ett förbud av sexköp leder till ökade problem med människohandel. Alla som någonsin studerat ekonomi i mer än en kvart och har en intelligenskvot överstigande sin skostorlek hade i och för sig kunnat lista ut att detta skulle bli resultatet med vänster armbåge, men å andra sidan är det politiker vi talar om så jag är inte förvånad över att de kommit fram till motsatt åsikt.

Det finns massor av (dåliga) skäl till att vara för sexköpslagen, men om du bryr dig om de hemskheter som människor varje dag utsätts för i människohandeln för sexuella ändamål bör du verkligen vara för en avkriminalisering av sexköp.