Centerpartiet och dess hantering av brottslighet utomlands

Centerpartiet i Örebro har nyligen hamnat i blåsväder för att man vill hantera IS-terrorister som återvänder till staden genom att ge dem rehabilitering i form av terapi och jobbträning. Detta ungefär samtidigt som IS-terroristerna fått rubriker för sin vana att slänga homosexuella män från höga höjder som någon form av straff/underhållning och att de vill ha två hundra miljoner dollar i för att inte avrätta två kidnappade japaner. Detta kan tyckas vara osmakligt och det är lätt att fråga sig om politiker är riktigt kloka. Personligen har jag sedan länge konstaterat att de generellt sett inte är det. I det här fallet står finns det dock ytterligare något tokigt, nämligen att Centerkvinnorna sedan tidigare varit ute och spårat rejält i sin syn på utomlands brottslighet:

”Sexköpslagen har inneburit stora framsteg i arbetet mot prostitution och människohandel i Sverige. Nu är det dags för Sverige att värna om kvinnor i prostitution och människohandelsoffer i hela världen. Vi bör följa Norges exempel att kriminalisera medborgares sexköp utomlands.”

Förutom att detta är fel i sak, vilket jag gått igenom tidigare, öppnar detta intressanta möjligheter kring IS-terroristernas återvändande. Förutom att, enligt Amnesty, ägna sig åt etnisk rensning av historiska proportioner, kidnappa japaner och döda homosexuella genom ”kast med homosexuell från höga höjder” inför publik har nämligen IS-terroristerna även ägnat sig åt människohandel och slaveri för sexuella ändamål. Jag tar mig friheten att utgå ifrån att till och med Centerpartiet anser att tortyr, våldtäkt och sexuellt våld mot minderåriga till den grad att 12-åringar tar livet av sig för att slippa det hela är en större kränkning av kvinnors rättigheter än att någon frivilligt, mot betalning och under ordnade omständigheter, köper sex av en likaledes frivillig motpart. Framförallt ses detta inte som ett brott mot mänskligheten, vilket jag tycker att är en bra selling point.

Kan det då vara så att Centerpartiet i Örebro egentligen ville lagföra de återkommande IS-terroristerna för brott mot sexköpslagen men, då detta inte var möjligt på grund av att gällande lagstiftning följer allmänt vedertagna juridiska principer om jurisdiktion istället fick nöja sig med att ge dem kommunala rehabiliteringsjobb? Eller är det bara så att våra politiker som vanligt är hycklande skitstövlar?

Annonser

De viktigaste texterna inför valet

Utifrån det faktum att den här bloggen har läsare, och dessutom verkar få mer läsare när jag skriver långa och småtunga texter med mycket statistik och dylikt, så utgår jag ifrån att det finns en efterfrågan på långa, genomtänkta inlägg med mer eller mindre frihetlig vinkling. Utifrån detta tänkte jag inför valet sammanställa de absolut bästa texterna jag läst under året och posta dem här. Utan inbördes ordning följer därför de tio bästa texterna jag hittat inför valet:

 

Några av de som skrivit ovan har medlemskap i eller tydlig koppling till Liberala partiet, de flesta har mig veterligen inte det. En uppdaterad lista kommer antagligen att komma ut en vecka eller två innan valet.

 

Hur mycket kan skatten sänkas på en mandatperiod?

Jag vill på sikt ha ungefär 20% platt skatt, jag tycker det är rimligare att det offentliga tar 20% av ens inkomst än nuvarande skattetryck någonstans norr om 40%. Det är dock viktigt att staten balanserar sin budget och inte drar upp en större statsskuld. Låt oss därför ta en titt på hur statens budget ser ut nu och hur den skulle kunnat skäras i. Här kan man hitta statens utgifter respektive inkomster.

statens utgifter

statens inkomster

Noterbart är alltså satt staten för 2014 räknar med att gå back strax under 45 miljarder. På utgiftssidan finns det dock ett par saker vi kan börja skära i direkt. Först och främst vill jag att vi tar bort allt statligt bistånd, det borde kunna försvinna inom en mandatperiod. Dels tycker jag av moraliska skäl att människor själva ska få bestämma om de vill skänka bort pengar, men framförallt tyder forskning på att statligt bistånd inte är ett effektivt sätt att minska fattigdom.[1] Där åker strax under 32 miljarder i ett svep. Går vi ur EU kan vi dessutom öppna upp möjligheterna till handel med U-länder, vilket faktiskt skulle hjälpa dessa betydligt mer än ineffektivt bistånd.

Därefter har vi 12 miljarder i kulturstöd. Jag tycker personligen att kulturstöd verkar löjligt, är kultur bra så finns det någon som vill betala för det och om den är dålig bör vi inte tvingas betala för den. Det finns rimligen en del i den här posten som tar längre tid att avveckla, till exempel underhåll av kyrkor och sånt, men konservativt räknat bör det hela kunna sänkas till 2 miljarder över en mandatperiod. Då har vi sparat 42 miljarder.

Därefter går strax under 38 miljarder till EU. Vi får dock tillbaka lite pengar, så nettoflödet är bara strax över 25 miljarder från Sverige till EU. Går vi ur det hela och ersätter det med mellanstatliga handelsavtal kan vi spara in det. Bara för att vara konservativa räknar vi med att 5 miljarder försvinner i övergångskostnader relaterat till att ersätta EU med dessa handelsavtal. Då har vi sparat 62 miljarder, och plötsligt är budgeten på plus.

Får man tro SCB är det generellt sett lätt att få jobb efter högskolestudier, men resultaten varierar i hög grad mellan vilken utbildning man tagit. Inom området ”övrig humaniora och teologi” hade bara 78 procent ett arbete tre år efter avslutad examen. Varför inte lägga ned de utbildningar som i minst utsträckning leder till arbete? Utbildning och universitetsforskning samt studiestöd står för över 80 miljarder av statens utgifter, varför en minskning av det området med endast en procent leder till ytterligare över en miljard i sparade skattepengar. Det är rimligen inte många som tror att landet skulle må sämre om vi utbildade lite färre genuspedagoger eller filmvetare.

Där är 63 miljarder sparade och därmed skulle statens underskott vara utraderat och nästan 20 miljarder kunna gå till sänkta skatter utan att någon, förutom ett gäng tjänstemän och några kulturarbetare, alls skulle lida av det. 20 miljarder i skattesänkningar motsvarar, om jag inte räknat helt fel, ungefär 2,5 procent av statens skatteinkomster på strax över 800 miljarder. 63 miljarder skulle motsvara en sänkning på strax över 7,5 procent.

Utöver detta finns en hel rad poster där det eventuellt skulle gå att spara, varför får kommuner över 93 miljarder i bidrag av staten varje år? Varför får näringslivet mer än fem miljarder, ”regional tillväxt” nästa tre miljarder och varför är posten ”Areella näringar, landsbygd och livsmedel” på över 15 miljarder? Är alla dessa pengar verkligen väl använda?

Även ett år som detta, när den lagda budgeten inkluderar ett underskott på över 40 miljarder kronor, skulle det alltså gå att spara in underskottet och göra plats för skattesänkningar utan att det faktiskt drabbar vanliga människor eller förstör vår ekonomi. Detta genom att låta staten koncentrera sig på det den ska, och sluta slänga pengar på dyra kulturprojekt, EU och internationellt bistånd som faktiskt inte fungerar.

 

 

[1] Läs gärna boken, kostar bara en femtiolapp och var faktiskt väldigt bra. Normalt sett tycker jag att den typen av litteratur är rätt tråkig, men den här kan jag rekommendera.

 

Sveriges onödigaste myndighet – Del 1

Idag började jag fundera på vilken som faktiskt är Sveriges onödigaste myndighet. Min spontana gissning var ”Nämnden för Hemslöjdsfrågor.” Mest känd ifrån en dokumentär om slöseri av Martin Borgs har myndigheten en historia av ganska stora bidrag till en del lite lätt tveksamma, knasiga eller bara konstiga projekt med en mer, eller ibland mindre, uppenbar koppling till hemslöjd.

På deras hemsida kan man läsa följande:

  • NFH är en statlig myndighet under Kulturdepartementet, med målet att främja hemslöjd.
  • NFH, har ett strategiskt samordningsansvar och är pådrivande och stödjande inom hemslöjdsområdet.
  • Vi arbetar utifrån ett brett kulturbegrepp för att utveckla slöjden. Vi samarbetar med andra myndigheter och aktörer, däribland det civila samhället.

Detta gjorde man förra året genom att finansiera följande projekt:

Nämndenförhemslöjdsfrågor

Källa för tabell: Nämnden för Hemslöjdsfrågor, Årsredovisning för 2013, s. 28

Liberala partiet vill göra staten mycket mindre. Detta betyder i praktiken bland annat att vi vill lägga ned ett stort antal myndigheter eftersom vi tror att civilsamhället är bättre lämpat än staten att utföra denna typ av verksamhet. Hemslöjd är ett tydligt område där vi inte anser att staten ska engagera sig och spendera skattepengar. Som den gamle sossen Gustav Möller ska ha sagt; ”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket.”

Vilken myndighet är den första du skulle lägga ned om du hade makten att bestämma sånt?