Back to basics för Folkpartiet, kräver språktest för femtioelfte gången

Folkpartiet gjorde dåligt ifrån sig i  Sifo-mätningen för januari och följde upp det med att i nästa mätning hamna under riksdagsspärren, med viss marginal. Detta kan tolkas som ett tecken på att förnyelse behövs, vilket också LUF:s Linda Nordlund gjort när hon skrev en rätt bra artikel om det hela för en vecka sedan. Hon konstaterade bland annat:

”Med utspel är det i bästa fall som med barns pysselböcker, där de genom att knyta samman dussintals små prickar får den större bilden att framträda. Men i Folkpartiets fall var det, även för oss med insyn, omöjligt att se hur ordningsomdömen, pappamånader, återinförd värnplikt och ja till euron kunde kopplas ihop till en större vision för Sverige. Ännu mindre en frihetlig sådan.”

Att faktiskt förnya sig och flörta med att bli liberaler igen (om de nu någonsin varit det) hade dock inte varit partiets modus operandi varför Björklund och ett par andra folkpartister idag på DN Debatt istället genomförde en folkpartistisk klassiker. De har återigen lanserat krav på språktest!

Som förslag, utan kontext, är det hela faktiskt en ovanligt sansad idé för att komma ifrån folkpartiet. Den innehåller inget direkt stötande, det går att argumentera för att inget i texten strider mot grundläggande liberala principer och saknar mer spektakulära exempel på logisk gymnastik. Bra start, med andra ord. De lyckas till och med hitta lite självkritik:

”Vi har varit för dåliga på att underlätta för utrikes födda att komma i arbete – det tar fortfarande alldeles för lång tid. Trösklarna in på arbetsmarknaden är för höga. Det driver fram utanförskap. Den som inte har jobb tvingas att leva på bidrag. Det innebär ofta att man hamnar i ett utanförskapsområde där andelen nyanlända invandrare är hög, med arbetslöshet och bidragsberoende och låga skolresultat. Jobb är avgörande för människors frihet.”

Att som det parti som innehaft integrationsministerposten de åtta senaste åren erkänna att integrationen misslyckats är faktiskt stort. Anyway, här kommer elefanten i rummet. Folkpartiet har föreslagit språktest som lösning på integrationsproblematik så ofta att folk tappat räkningen. Här är mitt, med all säkerhet bristfälliga, försök att sammanställa en tidslinje:

2002: Folkpartiet släpper en rapport om språktest och går framåt i opinionen. De får faktiskt sin högsta opinionssiffra på fyra år. Det enda negativa är att Dansk folkeparti ger beröm till förslaget.

2003: Folkpartiet vill inte släppa ett vinnande koncept och släpper en ny rapport. Denna möts dock av motgångar då flera forskare (däribland en av dem vars forskning de använt) påpekar att de använt forskningen fel, dragit fel slutsatser och både Svenska språknämnden samt övriga riksdagspartier sågar rapporten.

2005: Språktestet får mothugg då LUF tar avstånd från det hela.

2006: Språktestet lanseras för tredje gången, Leijonborg gör språktest i Aftonbladet och skämtar efter resultatet om att söka medborgarskap i Norge. Varken övriga allianspartier eller blivande integrationsminister Erik Ullenhag vill dock veta av språktestet.

2008: Folkpartiet förnyar sig och nöjer sig med att lägga förslag om att alla invandrare ska gå på medborgarkurs, förslaget slängs dock ut redan 2009 då de annars riskerar att bli förknippade med SD.

2010: Gulan Avci och Nina Larsson, båda riksdagsledamöter, försvarar språktest på brännpunkt. De känner sig nödgade att bemöta kritiken om grumliga vatten med en retorisk figur innehållande ”den klaraste bergsjö” och bemöter övrig kritik som följer:

”Vad är det då som är så kontroversiellt med krav på språktest för medborgarskap? Jo, antagligen handlar det om att många tror att det krävs medborgarskap för att få bo i Sverige. Det gör det inte.”

Den klassiska ”om du inte håller med oss har du antagligen inte fattat vad vi pratat om”, med andra ord. Noterbart är att detta argument används åtta år efter att språktestet lanserades för första gången.

2012: Folkpartiet lanserar för fjärde gången kraven på språktest. Detta lagom till tioårsjubileet av det ursprungliga förslaget och efter sex år med en folkpartist som integrationsminister.

När folkpartiet nu 2015 lanserar språktestet sker det alltså för femte gången. Vem sa att borgare inte gillar återvinning?

Annonser